FS suodatinhiekka

Nordkalk FS suodatinhiekka tie-, katu- ja ympäristörakentamiseen

Nordkalk FS suodatinhiekka on mineraalien jalostuksessa syntyvä edullinen ja ympäristökelpoinen sivutuote, joka soveltuu hyvien teknisten ominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti tie- ja katurakentamiseen.

Nordkalk FS suodatinhiekkaa voidaan käyttää korvaamaan luonnon maa-aineksia, joten sen käyttö säästää ympäristöä vähentämällä maa-ainesten ottotarvetta esimerkiksi harjuista.

Nordkalk FS suodatinhiekka soveltuu routimattomana ja hyvin vettä läpäisevänä mm. tie- ja katurakenteiden suodatinkerrokseen, massanvaihtoihin ja pengerryksiin. Nordkalk FS suodatinhiekka on luonnonhiekkaa paremman raemuotonsa ja kitkakulman ansiosta erittäin helppoa käsitellä ja tiivistää.

Ympäristökelpoisuus

Nordkalk FS suodatinhiekka ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita. Nordkalk FS suodatinhiekka on Itä-Suomen Ympäristölupaviraston päätöksen nro 110/09/2 (25.9.2009) mukaisesti luokiteltu tuotteeksi, jota voidaan vapaasti käyttää maarakentamiseen alueilla, jotka eivät sijaitse tärkeillä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla.

Referenssikohteita viime vuosilta:

 • Finnsementti Oy, kierrätyspolttoainehallin pohjarakenteet
 • Finnsementti Oy, uuden sementtitehtaan pohjarakenteet
 • Family Center piha-alueet
 • Agrimarket piha-alueet
 • Tiehallinto, Hanhijärven paikallistie
 • Retail Park (Biltema ym.) piha-alueet
 • L&T piha-alueen laajennus
 • Tiehallinto, Vihtola – Jäkkö paikallistie
 • KTK, Myllymäenkadun tontti
 • Auto-Berner, tontin massanvaihto
 • Hyötypaperi, tontin massanvaihto
 • Lpr kaupungin paloharjoittelualueen kenttärakenteet
 • UPM Tuosan kaatopaikkarakenteet vuosina 2000-2008
 • Tiehallinto, Korkea-ahon paikallistie 2002
 • Ihalaisten teollisuusalueen tierakenteet ja putkikaivannot (usean vuosikymmenen ajan)

Nordkalk FS suodatinhiekan teknisiä ominaisuuksia

 • raekoko 0…0,5 mm
 • vedenläpäisevyys noin 10-4 …10-5 m/s
 • bulkkitiheys 1,3 t/m3 kitkakulma 44…45°
 • max kuivatilavuuspaino 17,6 kN/m3 CBR-arvo 42…51 %
 • optimivesipitoisuus 13 % lämmönjohtavuus 1,1…1,5 W/Km
 • kapillaarisuus < 0,9 m routivuus SP < 0,5 mm2/Kh (routimaton)

Lisätietoja:

Nordkalk Oy Ab

Kari Kuusipuro

020 753 7470 / 040 5465010

kari.kuusipuro@nordkalk.com